Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด ซับไทย

16 พฤษภาคม 2567
Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด ซับไทย
EP 1
EP 2

เรื่องราว รีเมคจากเว็บตูนในชื่อเดียวกัน บอกเล่าเรื่องราวระหว่าง ชินยุนบก ศิษย์ทางด้านศิลปะผู้อาศัยในหมู่บ้านซงซาน ที่มีความเชื่อฝังรากลึกในความเป็นลัทธิขงจื้อ กับอาจารย์ทางศิลปะผู้เที่ยงตรงของเขา คิมฮงโด