Blood Free (2024) ซับไทย (จบ)

18 เมษายน 2567
Blood Free (2024) ซับไทย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10

เรื่องราว เล่าถึงยุคซึ่งยีนส์และไวรัสต่าง ๆ ถูกทำการทดลองจนยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในการทดลองสินค้าใหม่โดยบริษัทด้านไบโอเทคโนโลยีชื่อว่า BF นี้ ได้สร้างเนื้อสัตว์สังเคราะห์ขึ้นมา จนทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยกับเรื่องราวลึกลับเบื้องหลังสินค้าและการทดลองครั้งนี้